Vårt samarbeid med Antidoping Norge

Vi jobber tett med Antidoping Norge og ønsker ingen doping på vårt treningssenter. Vi tar sterk avstand fra steroider, men vi ønsker å hjelpe. Er du på steroider og ønsker å slutte såkan vi hjelpe deg med dette, men er du ikke villig til å slutte så ønsker vi deg ikke som et medlem. Det er mange treningssentre som er medlem av antidoping Norge, men hvor mange av disse som faktisk håndhever reglene er en annen ting.Vi gjør i alle fall det!

Norsk lov om doping:

Legemiddelloven § 24 a: «Det er forbudt uten lovlig adkomst å erverve, besitte eller bruke stoff som etter forskrift med hjemmel i straffeloven § 234 første ledd er regnet som dopingmidler. Forbudet gjelder også for preparater som inneholder slike stoffer. Straffeloven § 234. Dopingovertredelse. Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, oppbevarer, sender eller overdrar stoff som etter regler fastsatt av kongen er å anse som dopingmiddel. Medvirkning til bruk av dopingmiddel som nevnt i første ledd, straffes tilsvarende. Uaktsom dopingovertredelse straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Straffeloven § 235. Grov dopingovertredelse Grov dopingovertredelse straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om overtredelsen er grov skal det særlig legges vekt på a; hva slags stoff det gjelder, b; mengden, og c; overtredelsens karakter. Uaktsom grov doping-overtredelse straffes med bot eller fengsel inntil 3 år.

antidoping.no

SportSenter1

Finn medlemskapet som passer deg!

Bli medlem