Visste du at..?

Ved gullmedlemsskap garanteres det at den månedlige prisen du får av oss ved innmelding aldri vil øke så lenge du er medlem.

Selv om du er medlem i 30 år vil ikke medlemsprisen følge konsumprisindeks.

Dette ekstraordinære tilbudet gjelder for våre private medlemmer. 

SportSenter1

Finn medlemskapet som passer deg!

Bli medlem